taalvertaler.nl

www.taalvertaler.nl

Over ons

Taalvertaler.nl wil een gratis vertaal service zijn voor studenten, consumenten en bedrijven. Wij bieden een online vertaal dienst aan die vrij te gebruiken is en waaraan geen kosten verbonden zijn. Zo moet het op eenvoudige wijze mogelijk zijn om een woord of een zin te vertalen naar een taal van keuze.

Voor de vertaling maken wij gebruik van de techniek die Google translate biedt. Dat is een van de beste manieren om te vertalen die er op de online markt beschikbaar is.

De kosten van het in de lucht houden van deze website alsmede het huren van de techniek proberen we met een minimum aan advertentie materiaal te compenseren. Voor niets gaat de zon op, nietwaar?

Disclaimer

Het gebruik van deze dienst is geheel gratis. Echter de uitkomst van een vertaling (een woord of een of meerdere zinnen) en de eventuele gevolgen van het gebruik en inzet van het vertaalde zijn niet voor onze rekening. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Het gebruik is volledig voor het eigen risico van de bezoeker. Zorg er voor dat je voor je de vertaling gaat gebruiken jezelf er van overtuigd dat de vertaling geschikt is om te gebruiken. Op die manier kom je het beste uit de voeten met de vertalingen die wij hier aanbieden. Wij als eigenaar van de website kunnen geen foutloze website garanderen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de website niet bereikbaar is, of niet de gewenste inhoud weergeeft. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor uitingen op de website. Ondanks zeer zorgvuldig samengestelde teksten en onderwerpen kan het zijn dat een foutieve tekst toch geplaatst wordt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Prikbord

Het prikbord is bedoelt voor iedereen die een vraag of melding wil doen ten aanzien van een vertaling. Professionele vertalers kunnen bijvoorbeeld zo reageren, en jij kunt daarmee in contact komen, op een ieder die een acute specifieke vertaalwens heeft. Natuurlijk mag iedereen die een gevoel voor taal heeft een bericht plaatsen. Uitzondering zijn berichten met een beledigende, grievende of rascistisch karakter. Of een bericht met duidelijke politieke voorkeur en spam (achtige) inhoud. Daar behoudt Taalvertalen.nl het recht deze zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Vertaalbureau's en professionele vertalers

Mede door de grote groei van het medium internet is de vraag naar kwalitatieve goede vertalingen ook gegroeid. Soms is een online vertaalde tekst niet wat je zoekt. Om die reden proberen wij zoveel mogelijk echte professionele vertalers en vertaalburo's te verzamelen en weer te geven op onze website. Zo kan de bezoeker van onze website op eenvoudige wijze op zoek gaan naar een taal specialist. Bekijk hier onze pagina als je op zoek bent naar een vertaalbureau.

© 2012 Taalvertaler.nl
Prikbord | Vertaalbureau | Partners | Over ons | Contact